donderdag 15 maart 2018

Wandkleed


“Een opkomende zon en een haan 

die het begin van de lente aankondigen!”
Opnieuw vroeg de redactie van de DHN of ik mee wilde werken aan één van de volgende edities van het DHN Tijdschrift. Dit keer zou het gaan om het Paasnummer. Ze vroegen of ik een Quilt kon maken en hier een workshopbeschrijving bij wilde schrijven.
De applicatie kreeg ik aangeboden, met mijn eigen inspiratie mocht ik het verder uitwerken.

Eerst maar eens gegoogeld om tot een goed thema te komen. Ik kwam uiteindelijk bij de betekenis van het Germaanse Lentefeest, welke samen valt met de Pasen.


Pasen is een feest in de lente. 
Het is een feest dat in het Christendom 
wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. 

In Nederland en andere landen met een Germaanse oorsprong 
is het feest gecombineerd met het Germaanse Ostara-feest.
Ostara is de godin van de dageraad (de nieuwe dag), 
het (nieuwe) leven en de vruchtbaarheid. 

Het Engelse woord voor Pasen is ... Easter, 
Pasen in het Duits heet ... Ostern. 
De zon komt op (hier begint de nieuwe dag) in het  ... oosten. 

Het feest was bedoeld om de winter te verjagen en te vieren 
dat de zon (het licht) terugkwam 
en de natuur weer opnieuw tot leven kwam.


Dit verhaal gaf me voldoende inspiratie om aan de slag te gaan. De haan, welke ik als quilt applicatie verwerkt hebt, zit op een baaltje stro te wachten tot de zon achter de horizon vandaan komt. De haan mag dan op dat moment beginnen te kraaien, zodat de wereld om hem heen weet dat de nieuwe dag er aan komt.

De zonnestralen zijn elk los van elkaar aan elkaar gemaakt. Door het gebruik 
van het 1 mm koord heb ik de zonnestralen nog extra willen accentueren. 
Het was een erg leuk, maar ook intensief werkje. 

Het wandkleed krijgt een mooi plekje in één van de kamers 
van de Internationale Kostschool.